Bijzondere koeien met uitsterven bedreigd!

Een prezi over het verdwijnen van zeldzame koeienrassen door de nieuwe maatregel om het fosfaat terug te dringen.

Na de afschaffing van het melkquotum is het aantal koeien in Nederlands gestegen. Meer koeien betekent meer mest, te veel mest.

Begin deze maand stelde staatssecretaris Dijksma een maximum in voor de hoeveelheid fosfaat die melkveehouders mogen produceren.

Door deze maatregel zullen er koeien verkocht of geslacht moeten worden. Dit kan het einde betekenen voor veel zeldzame Nederlandse koeienrassen. Iets wat we absoluut niet willen!